DANE KONTAKTOWE

WESTA Sp. z o.o.

Adres

ul. Piłsudskiego 53A
05-270 Marki

Adres e-mail

agent.westa@gmail.com

Telefon

+48 535 353 111

Krzysztof Wójcik

+48 601 940 622
krzysztof@westa-marki.pl

Maciej Olpiński

maciek@westa-marki.pl

Dariusz Wawrzyszko

darek@westa-marki.pl

NASZA LOKALIZACJA

OBNIŻAMY KOSZTY UBEZPIECZEŃ

WESTA Investment Sp. z o.o., 05-260 Marki, ul. Piłsudskiego 138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000529717 NIP: 125-162-91-21, REGON: 147494169